about logo


وب‌سایت نقد معماری معاصر ایران، بستری برای گفت‌و‌گو در خصوص آثار ارزشمند معماری معاصر ایران.

 

 

 

 

 

 

 

موضوع نقد و بطور خاص نقد هنر، نقشی تعیین کننده و اساسی در شکلگیری ساختار زندگی دیروز، امروز و فردای فرهنگ هر سرزمین دارد. آثار هنری به سبب دیده شدن، تعبیر شدن و بازگو شدن، اهمیت و اعتبار می یابند و با هر بار دیده شدن بازآفرینی می شوند.

در نقد معماری، به عنوان شکلی از ثبت اطلاعات، سیری استدلالی وجود دارد که بواسطه آن پروژههای خاصی وارد جامعه گفتمانی می شوند، جامعه ای که بسیار بزرگتر و فراگیرتر از افرادی است که از اثر بازدید می‌کنند. از آنجا که منتقد برای دیگران می نویسد، بعد عمومی معماری و هنر را که الزامی است، تصدیق و گسترش میدهد.

اگر در زمانی نه چندان دور، وجود سه عنصر تعریف و توصیف، تعبیر و تفسیر و ارزیابی، نشان از کامل بودن یک نقد هنری بود، امروز اما، نقد، شکلی تازه به خود گرفته و منتقدان جدید با بهره‌جویی از تاریخ هنر، فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی وسیاست، نگرش خطی به آثار معماری و هنر را کنار گذاشته و با نگاهی چند وجهی به نقد آثار می‌پردازند. امروز که هیچ یک از روایتها و قرائتها بر دیگری ادعای برتری ندارند، به کدام معیار میتوان گفت که چگونه باید داوری کرد و سنجید مگر آن که هدف، کم کردن فاصله‌ها، بردن هنر به میان مردم، آشتی دادن مردم با هنر، آگاهی بخشی و در نتیجه افزایش شعور فرهنگی جامعه باشد. 

وب سایت "نقد معماری معاصر ایران" با هدف ایجاد فضایی برای گفتگوی تخصصی و ارتقای سطح ادراک آثار معماری، تلاش میکند در جهت خلق گفتمان و دستیابی به ضمیر ناخود آگاه و ماهیت معماری معاصر ایران گام بردارد. دراین راستا، انتخاب ومعرفی برخی پروژه‌های تاثیرگذار در یک دوره بندی چهارگانه، اساس محتوای سایت را تشکیل میدهد.

هرچند تعیین حد و مرز برای رویدادهای معماری امکان ناپذیر مینماید، اما این دسته بندی براساس تحولات تاثیر‌گذار اجتماعی و بررسی تاثیرات آنها بر ساختار معماری، تا حدودی قابل تشخیص گردیده است؛ عصر پیدایش پهلوی اول تا حدود سالهای کودتای 1332، دوره پهلوی دوم از 1332 تا انقلاب 1357، دوره پس از انقلاب تا 1380 و از 1380 تا کنون دوره‌هایی هستند که بنا بر نقاط عطف تاریخی و تحولات فرهنگی-اجتماعی ایران، قابل تشخیص وبرای معماری ما تا حدی شرایط دسته بندی را بوجود آورده است.

گفتگوی تخصصی درباره این تحولات و آثار تاثیرگذار معماری، به غیر از آنکه درهای گفتگو و تبادل نظر را می‌گشاید، شاید فضایی برای آموزش و استفاده مخاطبان و علاقه مندان به موضوعاتی از این دست را فراهم آورد.

آنچه در وب‌سایت "نقد معماری معاصر ایران" منتشر میگردد، چه از لحاظ اطلاعات ارایه شده و چه از نظر نقد آثار، قطعا نیازمند اصلاح، دقیق‌سازی و نقد صاحبان فکر و نظر معماری میباشد. هدف ما ایجاد فضایی باز و بدور از حاشیه‌های مرسوم برای خلق گفتمان تخصصی معماری و هموار ساختن مسیر کمتر تجربه شده نقد آثار معماری معاصر ایران است.